EU-Schoolfruit, ook VersTrade zet zich hier voor in

 

Samen met de Rijksdienst voor de Ondernemend Nederland (RVO) werkt VersTrade mee aan het bewerkstelligen van een gezondere levensstijl voor kinderen.

 

EU-Schoolfruit – een project gesubsidieerd door de Europese Unie – stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen, helemaal gratis dankzij de financiering van de EU.

Met deze regeling wil de Europese Unie gezonde voedingsgewoontes bij kinderen stimuleren en zo de afzet van fruit en groente op de lange termijn bevorderen. De bewustwording van de kinderen om gezonder te eten wordt vergroot en ze maken op deze manier kennis met de verschillende soorten groenten en fruit.

De eisen waaraan schoolgroente en – fruit moet voldoen zijn niet gering.  Als leverancier moet je dan ook een erkenning krijgen van RVO.  Er zijn slechts 8 leveranciers uitgekozen voor het schooljaar 2018-2019. Daar horen wij bij!

 

VersTrade is een online foodplatform waarbij de producenten, boeren en importeurs hun producten rechtstreeks kunnen afzetten naar zakelijke markt zonder tussen komst van andere schakels en waarbij fijnmazig distributie gebundeld wordt via Vers & Fijn Benelux BV.

 

Op deze manier werken we niet alleen mee aan het stimuleren van een gezondere levensstijl voor kinderen, maar we zorgen met ons concept ook voor een duurzame distributie.