Vers en Fijn

Wij ontzorgen u in logistiek- en distributie vraagstukken, zodat u bezig kunt blijven met productontwikkeling en service naar uw klanten

Wij ontzorgen!

+

Wij begrijpen uw klanten!

Samen kunnen we duurzamer opereren!

Meer omzet door focus op uw kernactiviteiten

Over ons

Vers & Fijn is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in zesdaagse fijnmazige- geconditioneerde distributie op basis van
dag A ophalen en dag B leveren in geheel Nederland.

Onze missie

We willen als logistiek dienstverlener in geconditioneerde fijn distributie het verlengstuk zijn tussen verlader en afnemer door een optimale service en kwaliteit te bieden en de wensen van diens klanten/afnemers te communiceren.

Onze visie

We willen de komende jaren versstromen verder optimaliseren teneinde elk jaar een reductie te realiseren van 20% minder Co-2 uitstoot.

Over Vers & Fijn

Vers & Fijn is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in zesdaagse fijnmazige- geconditioneerde distributie op basis van
dag A ophalen en dag B leveren in geheel Nederland. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw producten dedicated te vervoeren.
Om dit alles te realiseren beschikken wij over een dicht- en efficiënt distributienetwerk voor zowel business to business als business to consumer. Wij kunnen op elke dag op elk adres bezorgen in Nederland met behulp van de nieuwste technologieën. Om zo efficiënt en professioneel mogelijk te zijn is ons distributienetwerk geoptimaliseerd door bundeling van de goederenstromen waardoor de distributie tevens duurzaam wordt uitgevoerd.

ONZE DRIJFVEREN

Vers & Fijn zorgt er door het verdichte distributienetwerk voor dat u frequenter kan beleveren aan uw klanten, wat resulteert in een verhoging van uw omzet. Uit ervaring weten wij dat hierdoor ook de kosten, door een efficiënter distributienetwerk, verlaagd worden. Tevens hebben bedrijven door de steeds complexere logistiek steeds meer problemen met milieueisen en venstertijden.

Vers & Fijn ontzorgt u in de logistiek- en distributie vraagstukken, zodat u bezig kan blijven met productontwikkeling en service naar uw klanten.

Uiteindelijk willen we allemaal duurzamer werken en leven. Vers & Fijn biedt door haar efficiëntere netwerk kilometerbesparing,
= Co2 reductie, op door slimme bundeling van goederenstromen.